Občni zbor Društva vinogradnikov Trebnje

V nedeljo 18.3.2018 smo se člani Društva vinogradnikov Trebnje zbrali v Oparovi zidanici v Stari gori na rednem letnem občnem zboru. Kljub slabi vremenski napovedi, se nas je zbralo kar lepo število. Po uvodnem predavanju g. Štepica iz podjetja Karsia o rabi FFS v vinogradništvu, so nadaljevali z našim občnim zborom. Letos smo imeli v gosteh predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske gos. Mirana Juraka, ki je pohvalil delo in prizadevanja društva. Za dobro organizacijo in izvedbo 45. letnega tedna cvička v Trebnjem smo prejeli zahvalo s strani ZZDV Novo mesto. Našega občnega zbora se je udeležila tudi predstavnica občinske uprave Trebnje gos. Vida Šušterčič, ki je na kratko predstavila Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v občini Trebnje in povedala, da se lahko ponovno odda vlogo za legalizacijo nesladnih in nelegalnih gradenj. V nadaljevanju občnega zbora nam je predsednik društva opisal delo društva v preteklem letu in plan dela za letošnje leto. Po vseh prebranih poročilih društva (poročilo blagajničarke, nadzornega zbora), pa smo razdelili še medalje in priznanja za ocenjena vina letnik 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply