No Image

Priprava na trgatev

19. 9. 2012 Marjan Krmelj 0

Zaradi zelo slabih vremenskih pogojev je  grozdje zelo slebo   (spomladanska pozeba, toča,suša)  zato bo kletazjenje zelo težavno in bo zahtevalo od kletarja veliko znanja. […]