Namen

–          strokovno usposablja člane v pridelavi in predelavi grozdja

–          organizira strokovna predavanja ,tečaje,izlete,oglede strokovnih raztav in vzornih vinogradnikov ter vinskih kleti.

–          organizira strokovne prikaze posameznih del, skrbi in naroča za svoje člane strokovno literatuto ter preko lokalnih medijev usmerja in opozarja na pravilna in pravočasno opravljena dela iz stroke.

–          prizadeva se za uveljavljanje slovesa vina, v ta namen organizira ocenjevanje vina svojih članov in za bolje ocenjena vina podeljuje odličja in priznanja po sprejetih določilih.

–          društvo sodeluje na prireditvah in ocenjevanjih vin , ki jih prireja zveza DVD in druga društva.

–          organom občine in Zvezi društev  predlaga spremembe pri vinogradniški zakonodaji.

–          sodeljuje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaji grozdja in vina.

–          razvija in opravlja trgovsko, turistično in gostinsko dejavnost.

Tradicionalni Valentinov Pohod

Društvo že 17.  leto organizira Valentinov pohod  v petih večjih vinskih goricah naših članov in sicer: Dolga njiva ,Gradišče, Lipnik, Rihpovec, Stara gora in Šmaver…