O društvu

Predstavitev

Društvo vinogradnikov Trebnje je bilo ustanovljeno leta 1971 v  gostilni Opara v Trebnjem in je leta 2021 praznovalo kar 50 let obstoja!

Ustanovnih članov je bilo 30, za prvega predsednika društva so izvolili  Prijatelj Staneta. Naslednji mandat je bil izvoljen g. Franc Opara, ki je društvo vodil vse do leta 2006. Za njim je bil izvoljen g. Marjan Krmelj, nato g. Darko Bartolj sedaj pa društvo vodi g. Matej Novak

Naši člani imajo vinograde v naslednjih vinskih goricah: Arenberg, Ažental, Dolga njiva, Gradišče, Hmeljčič, Ječkovec, Kraljevec, Lipnik, Meglenik, Ostrvec, Preska nad Kostrevnico, Rihpovec, Skrovnica, Šmaver, Stara gora, Stari Lipnik in Zvale.

Delovanje društva

  • strokovno usposablja člane v pridelavi in predelavi grozdja
  • organizira strokovna predavanja, tečaje, izlete, oglede strokovnih razstav in vzornih vinogradnikov ter vinskih kleti
  • organizira strokovne prikaze posameznih del, skrbi in naroča za svoje člane strokovno literaturo ter preko lokalnih medijev usmerja in opozarja na pravilna in pravočasno opravljena dela iz stroke
  • prizadeva se za uveljavljanje slovesa vina, v ta namen organizira ocenjevanje vina svojih članov in za bolje ocenjena vina podeljuje odličja in priznanja po sprejetih določilih
  • društvo sodeluje na prireditvah in ocenjevanjih vin, ki jih prireja zveza DVD in druga društva
  • organom občine in Zvezi društev  predlaga spremembe pri vinogradniški zakonodaji
  • sodeluje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaji grozdja in vina
  • razvija in opravlja trgovsko, turistično in gostinsko dejavnost.

Posodobljeno: 16.11.2021