Občni zbor Društva vinogradnikov Trebnje

V nedeljo 18.3.2018 smo se člani Društva vinogradnikov Trebnje zbrali v Oparovi zidanici v Stari gori na rednem letnem občnem zboru. Kljub slabi vremenski napovedi, se nas je zbralo kar lepo število. Po uvodnem predavanju g. Štepica iz podjetja Karsia o rabi FFS v vinogradništvu, so nadaljevali z našim občnim zborom. Letos smo imeli v gosteh predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske gos. Mirana Juraka, ki je pohvalil delo in prizadevanja društva. Za dobro organizacijo in izvedbo 45. letnega tedna cvička v Trebnjem smo prejeli zahvalo s strani ZZDV Novo mesto. Našega občnega zbora se je udeležila tudi predstavnica občinske uprave Trebnje gos. Vida Šušterčič, ki je na kratko predstavila Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v občini Trebnje in povedala, da se lahko ponovno odda vlogo za legalizacijo nesladnih in nelegalnih gradenj. V nadaljevanju občnega zbora nam je predsednik društva opisal delo društva v preteklem letu in plan dela za letošnje leto. Po vseh prebranih poročilih društva (poročilo blagajničarke, nadzornega zbora), pa smo razdelili še medalje in priznanja za ocenjena vina letnik 2017.