Občni zbor DVT 19.3.2023

Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki.

Prijazen opomnik in ponovno povabilo na občni zbor, ki bo v nedeljo 19.3.2023 ob 14. uri v gasilnem domu Ponikve. 

Dnevni red:

  1. Potrditev imenovanih delovnih teles za izvedbo občnega zbora
  2. Poročilo predsednika o delu društva
  3. Blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora
  4. Plan dela za leto 2023
  5. Finančni plan za leto 2023
  6. Ostalo, pobude in predlogi.