Pokušina mladih vin 2019

Vodena degustacija mladih vin; Stara Gora, 24.11.2019

Poskusili smo 39 vzorcev. Absolutno negativnih je bilo 20%. Prevladujeta bekser in oksidacija, prisotna tudi bolezenska stanja (etilacetat, cik, hlapni fenoli).

Vina se sicer lepo čistijo, nekatera so še precej motna. Kar sicer ni očitek, je pa takšen vzorec ponavadi bolj grob in nečist v vonju. Večinoma izpeljani biološki razkisi, kar je pohvalno. Žametne črnine absolutno zdrave osnove na tipizacijo cvička. Ravno tako Modre frankinje in dolenjska bela. Cvički bi morali biti letos zelo živahnih barv, sadni, polni, nežni, pitki.

Pri belih vinih nasplošno ‘oprane’ barve, kot posledice uporabe pretirane uporabe žvepla (glede na pHje) ter nedozorelega grozdja. Sicer hramonični. Prisotni tudi zeleni tanini in posledično grobosti in neharmonija. Daljše maceracije rdeče drozge glede na dozorrelost grozdja letos niso bile zaželene. Polovica vzorcev še vedno izredno harmonična in sadna vina. Nekatera se še razvijajo.Vsak vzorec je imel svojega favorita. Pohvalno. (enolog vinske kleti Krško Jure Grubar)