Pokušina mladih vin 2021- dogodek odpovedan/prestavljen

Zaradi epidemioloških razlogov je letošnja pokušina mladin vin društva vinogradnikov občine Trebnje odpovedana. 

Dogodek bo organiziran kasneje če bo to možno in smiselno.

Lep vinogradniški pozdrav, Matej Novak