Poročilo o delu društva vinogradnikov Trebnje za leto 2014

Upravni odbor Društva vinogradnikov Trebnje je v letu 2014 deloval v skladu s sprejetim letnim planom na občnem zboru, ki je bil 30.03.2014.

Največji poudarek je temeljil na izobraževanju naših članov na temo opravil v vinogradih, kako pridelati kakovostno grozdje in nadalje, kako grozdje pridelati v kvalitetno vino. Pomoč za usposabljanje so nam nudili strokovnjaki iz področja vinogradništva in kletarjenja.

Rez vinske trte je bil predstavljen, 22.01.2014 v vinogradu Bojana Opara. Prikaz je vodil priznani strokovnjak univ.dip.ing.agr. Jože Simončič iz KGZS Novo mesto. Na učni uri prikaza rezi vinske trte je bilo udeleženih preko trideset naših članov, ki so prikaz z zanimanjem spremljali.Seveda se je dobro seznaniti tudi z zaščito vinske trte proti boleznimi. Tako smo se člani društva 7.03.2014 udeležili predavanja na temo zaščite z FFS, ki ga je vodil predstavnik družbe Bayer Andrej Skrt. Za organizacijo predavanja pa je poskrbel Ivan Mrzel predstavnik trgovine Gorca. Poudarek na izobraževanju je bilo uporabi FFS na pravočasni aplikaciji vinske trte in pravilni izbiri teh sredstev .Za učinkovito škropljenje vinske trte pa je pomembno, da trto pripravimo oziroma opravimo dobro pletev. Izobraževanje na temo pletev vinske trte je bilo izvedeno22.5 2014. Obe predavanji sta bili opravljeni pri našem članu vinogradniku Štefanu Zupančič v Gradišču.

Družba Karsia je svoje produkte o zaščiti in foliarnem gnojenju vinske trte predstavila 22.07.2014 pri Marjanu Krmelju v Šmavru. V nadaljevanju pa smo poslušali predavanje Mojce Jenko na temo vrelnih kvasovk za mošt.

Ko začne grozdje dozorevati, vsak vinogradnik misli na trgatev. Leto 2014 je bilo specifično glede vinogradništva, zato je bilo na predavanju Priprava na trgatev, 18. septembra 2014 predstavljeno nekoliko drugačno kletarjenje kot doslej. Predavanje je organiziral Tone Zupančič iz KGZ Novo mestoIzpostava Trebnje. Predavanje preko štirideset članski skupini je izvajal Andrej Bajuk iz KGZS Novo mesto.

Uporabo vrelnih kvasovk za mošt pa je predstavil predstavnik družbe Metrob Matjaž Baumgartner. Žal ugotavljamo, da se je predavanja udeležilo premalo članov našega društva.
Trgatev v letu 2014 ni bila kot leta nazaj. Kletarji smo se srečevali s pastmi, ki so jih mošti kazali v kleteh. Vložiti je bilo potrebno veliko truda in znanja , da smo mlada vinaskletarili na spodobno raven kvalitete. Kar smo dosegli kot kletarji , smo s prinesenimi vzorci mladih vin pokušali na vodeni degustaciji , ki jo je 23. novembra 2014vodil Jože Simončič. Pokušali smo sedemintrideset vzorcev vin. Od vzorcev vin so štirje vzorci kazali bolezenske znake cika ter trije vzorci znake rahlega žveplovodika, kar je še odpravljivo.

Za diagnostiko vin smo nabavili reagente za merjenje vsebnosti prostega žvepla in kislin in jih razdelili članom po vinskih gorah našega društva , s tem pa omogočili pristop vsakega našega člana, da to s pridom koristi.

Za izobraževanje naših društvenih degustatorjev poskrbimo na način, da učna srečanja organiziramo razpršeno po lokacijah tako, da pokrijemo vsa območja vinskih gora društva. Na vzorcih vin, ki jih prinesejo naši vinogradniki, ugotavljamo kvaliteto vin z ocenjevanjem, ki pa je učna ura degustatorjev, na drugi strani pa svetujemo lastniku vzorca v primeru, če je vzorec neustrezen, kako to odpraviti. V obdobju november 2014 februar 2015 smo organizirali šest srečanj degustatorjev.

Kako drugje vinogradniki in kletarji delajo kvaliteto na vinih smo se prepričali dne, 24.05.2014 na strokovnem izletu po hrvaški Istri. Obiskali smo mesto Hum v Istri, ki velja kot najmanjše mesto na svetu. Ob topli malici smo pokušali istrsko malvazijo. Po ogledu mesta Motovun smo pot nadaljevali do vinogradniške družine Zigante, kjer so nam predstavili vina, ki jih tržijo predvsem po Istri. V Poreču smo obiskali sodobno vinsko klet in se v panoramski vožnji ogledali vinograd, ki ima površino v enem kosu 480 hektarjev. Vinograd je zasajen s trtami malvazije, terana pa tudi še ostalih belih sort.

Da bi sledili novostim v vinogradništvu in kletarjenju vin, smo v torek, 26.08.2014 obiskali sejem Agra v Gornji Radgoni. Na dan obiska je bil dan na sejmu namenjen vinogradništvu in tako so naši člani spoznavali vse, kar je novega na tem področju.
Na obisku Festivala slovenskih vin smo spoznavali kvaliteto slovenskih in tujih vin, tuja vina so bila predvsem iz republik bivše Jugoslavije. Udeležili smo se člani upravnega odbor in praporščaka kot nagrada za letno delo.

Na društveno ocenjevanje vin so naši vinogradniki prinesli šestindevetdeset vzorcev . Vzorce smo zbrali in ocenili v Oparovi zidanici. Ocenjevanje je potekalo v soboto,07.03.2015 v eni komisiji pod vodstvom doc.dr. MojmirWondra. Komisijo so sestavljali društveni ocenjevalci. Na ocenjevanju je bilo ugotovljeno, da samo dva vzorca vina nista bila v skladu kriteriji.
Da smo prepoznavni kot društvo tudi v širši okolici smo delovali in sodelovali na različnih prireditvah tako v občini in izven nje.

Po občnem zboru, ki je bil 30.03.2014 smo se intenzivno pripravljali na razvitje društvenega prapora in sajenje potomke Stare tre, ki je bila podarjena občini Trebnje, nam pa v skrbništvo. Svečano prireditev razvitja prapora in sajenje trte smo organizirali v soboto, 26.04.2014 v Gradišču pri cerkvici sv. Jožefa. Naši vinogradniki so z veseljem postorili vse, da je prireditev v polni meri uspela. Ob potomki so zasajene še ostale cvičkove trte, ki imajo botrstva. Naša prireditev je bila številčno obiskana s širše Dolenjske.

Na povabilo župana smo na proslavi, kije bila organizirana na trebanjski železniški postaji v sklopu praznovanja ob 120. letnici izgradnje proge med Novim mestom in Grosupljem in sicer v soboto, 31.05.2014 sodelovali s pogostitvijo gostom z vinom, ki so ga prispevali naši vinogradniki. Na podoben način smo se odzvali na prireditvi srečanj vseh slovenskih Gradiščanov v Gradišču. Srečanje je bilo 28.06.2014. V ta namen pa smo izvedli vsa vzdrževalna dela na naših obeležij, tako preše v Rodinah in smerokazih.

Tudi v letu 2014 smo sodelovali na prireditvi 42. Teden cvička v Kostanjevici. Na oceno smo vinogradniki predali devetindvajset vzorcev vin in za njih prejeli odlične ocene. V velikem številu smo se udeležili petkove povorke ter v nedeljo, ko smo prejeli medalje za ocenjena naša vina in sicer tri velike zlate, sedem zlatih in osem srebrnih medalj ter šest priznanj.

Udeležili smo se povorke društev na 26. prireditvi Iz trebanjskega koša. Na prireditvi smo prejeli županovo nagrado Trebanjski košek kot pohvalo za opazno delo društva. V nadaljevanju prireditve smo v prisotnosti 16. Cvičkove princese Maje Žibert , kralja cvička Janeza Colnerjain podpredsednika ZDVD Mirana Jurakanašim vinogradnikom podelili odličja, ki smo jih prejeli na 42.Tednu cvička.

Tadeju Rakarju, ki je na društvenem ocenjevanju prejel najvišjo oceno za vino cviček smo 21.08.2014 v njegov vinograd postavili društveni klopotec. Klopotec pa smo postavili tudi v gori Gradišče ob Cvičkovi brajdi. Seveda so na obeh dogodkih sodelovali v večjem številu naši vinogradniki.

Vinogradniki imamo navado, da na Valentinovo simbolično obrežemo vsaj eno trto. Marsikateri vinogradnik je to opravil. Kar šestdeset vinogradnikov in stoštiridesetgostov iz različnih krajev Slovenije se je udeležilo 22. Valentinovega pohoda, ki smo ga organizirali v soboto, 14.02.2015 po vinskih gorah Dolga njiva, Stare gore in Gradišča. Dobrega razpoloženja pohodnikov ni zmotilo nekaj dežnih kapelj na začetku pohoda. Vinogradnikomše enkrat hvala za gostoljubje, ki ste ga nudili pohodnikom.
V statutu društva imamo zapisano, da se mora upravni odbor sestati najmanj štiri krat v koledarskem letu, seveda smo se sestali v letu 2014 šest krat, nekaj zadev pa smo rešili preko obveščanja po elektronski pošti.

Ob tej priliki se upravni odbor zahvaljuje vsem, ki ste kakor koli pomagali pri realizaciji letnega plana društva,saj je bilo v letu 2014 veliko dela , kar je razvidno iz poročila.

Predsednik društva vinogradnikov Trebnje
Božidar Bartolj