Pokušina mladega vina

POKUŠINO MLADIH VIN

KDAJ: V NEDELJO, 27.11.2011 ob 15. uri

KJE: V OPAROVI ZIDANICI V STARI GORI

Na pokušnji, katero bo vodil enolog g. Samo Hudoklin, KGZS Novo mesto, prisotna bo tudi cvičkova princesa Jasmina Podlesnik, bomo pokušali vsi in s tem spoznavali napake in bolezni, ki se pojavljajo v vinu. Vsak vinogradnik lahko prinese po 1 vzorec vina (kritična vina) in sicer 2 litra za en vzorec (steklenici, zaprti s kronskimi zamaški), od 14.00 do 15.00 ure. Na steklenici mora biti nalepka, ki označuje vrsto vina.

EBULIOSKOPI
Na voljo so ebulioskopi, ki se nahajajo po gorah, in sicer ga imajo: Marjan Krmelj, Božidar Bartolj, Jože Urbič in Miro Šalehar. Člani, ki imate poravnane vse obveznosti si ga lahko izposodite pri omenjenih članih upravnega odbora. Z njimi ravnajte v duhu ˝dobrega gospodarja˝ – morebitne poškodbe na inštrumentih plačate sami.

NE POZABITE
Pridelovalec je dolžan v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (UL RS, št. 16/07) na upravni enoti prijaviti pridelek grozdja, mošta, vina oz. drugih proizvodov, do 20. novembra, če obdeluje 0,1 ha ali več vinogradov ali če te izdelke oziroma proizvode trži. Upravna enota: ga. . Andreja Zupančič 07/348-22-56.

ČLANARINA
Vsi, ki do sedaj še niste plačali članarine to storite nemudoma, ker drugače ne morete koristiti članskih ugodnosti, lahko pa jo plačate tudi Milki Avguštinčič na pokušini vin.

KLETARSKI TEČAJ,
Poskušali ga bomo organizirati skupaj z sosednjimi društvi. Interesenti se prijavite do konca leta 2011 (g.Marjan 040/204-702), tečaj pa bi na osnovi števila prijav organizirali v januarju ali v februarju 2012.

V kolikor se na pokušnji ne srečamo, vam želimo lep božič, v novem letu 2012 pa veliko dobre volje, zdravja ter dobro in kvalitetno letino!

Predsednik:
Marjan Krmelj