Postavitev klopotca v Megleniku

Letos smo vinogradniki prvič postavili klopotec pri vinogradniku, ki je dobil na društevenem ocenjevanju najvišjo oceno za cviček. To je bilo kar pri našem predsedniku  Bartolj Darku v Megleniku. Po postavitvi klopotca je vse povabil na pogostitev in kozarček cvička.