Prikaz uporabe škropilnic za vinograd

Prikaz in teoretična razlaga uporabe različnih škropilnic v vinogradu – Meglenik 16.07 2013, vinograd vinogradnika Barbo Alojza