Utrinki z razvitja prapora in sajenja potomke žametne črnine

Dne 26. aprila 2014 je društvo vinogradnikov Trebnje razvilo svoj prapor v prisotnosti sosednjih in prijateljskih društev ter zasadilo Cvičkovo brajdo in Žametno Črnino, potomko Modre kavčine iz Maribora.

BOTRI TRT: Krajevna skupnost Dolnja Nemška vas- Laški Rizling
Društvo vinogradnikov Trebelna – Kraljevina
Društvo vinogradnikov Lisec- Dobrnič- Modra frankinja
Društvo vinogradnikov Raka – Modra frankinja

POZDRAV IN NAGOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV TREBNJE
gospod Božidar Bartolj

Spoštovani gostje, spoštovane vinogradnice, vinogradniki
Vsak dan v življenju je nekaj posebnega. Toda današnji dan je za vse člane društva vinogradnikov Trebnje pa tudi za Občino Trebnje še posebno lep. Zbrali smo se, da ob tako velikem številu prisotnih razvijemo društveni prapor in posadimo potomko Stare trte iz Maribora v Cvičkovo brajdo.
Želja, da bi VD Trebnje imelo svoj prapor, je bila prisotna že dolgo časa. S pomočjo članov in sponzorjev nam je uspelo idejo uresničiti. Skupaj jih je kar 176, njihova imena so v obliki spominskih žebljičkov pritrjena na drogu prapora. Spominske trakove, ki jih je šest, bodo donatorji namestili ob razvitju.
Vesel sem, da lahko povem, da imamo potomko najstarejše trte na svetu. Mestna občina Maribor je trto na pobudo vinogradniškega društva Trebnje podarila Občini Trebnje, ta pa nam jo daje v skrbništvo. S tem, ko bomo posadili potomko Stare trte, se bomo pridružili veliki družini imetnikov, saj raste na skoraj vseh kontinentih in številnih krajih v Sloveniji.
Upam se trditi, da nas je ideja pridobiti potomko Stare trte, člane društva še bolj povezala. S kakšnim zanosom, veseljem in žarom so naši fantje pripravljali brajdo, ki je pred nami, in vse ostalo kar sodi zraven.
Brajdo smo poimenovali Cvičkova brajda, saj bomo danes poleg potomke najstarejše trte zasadili še ostale cvičkove sorte. Vsaka trta bo imela botra in to v smislu druženja prijateljstva in povezovanja ter izmenjave izkušenj. Botri trt so: Društvo vinogradnikov Lisec – Dobrnič, vinogradniško turistično društvo Trebelno, Društvo vinogradnikov Raka in Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas.

S to našo prireditvijo tudi prispevamo k začetku prireditev v sklopu 42. Tedna cvička.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali ali finančno, z nasveti, s prostovoljnim delom, se najlepše zahvaljujem z željo, da bi nas Cvičkova brajda še naprej povezovala in združevala.

Vsem, ki ste tukaj prisotni, želim prijetno druženje.