Poročilo o delu upravnega odbora za leto 2009

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora smo si na prvi seji 11.05.2009 razdelili naloge in zadolžitve za delo v društvu. Vsak član je nosilec nalog in zadolžen za aktivno delovanje v področju vinske gorice, iz katere izhaja. Vsa dela so člani Upravnega odbora opravili po zastavljenih planih.

Prva večja naloga je bila udeležba na prireditvi Teden cvička v Novem mestu, ki je potekala zadnji teden v mesecu maju. Na petkovi povorki je sodelovalo 40 članov društva, vključno s skupino Tropinice, ki je popestrila dogajanje. Na sobotni prireditvi so nastopili tudi pevci mešanega pevskega zbora V.D. Trebnje, katerega predsednik je Leopold Klančar. V nedeljo smo se udeležili skupščine Z.D.V.D. Iz našega društva je bil v nadzorni svet Z.D.V.D. izvoljen g. Mitja Prijatelj. Tudi naši člani so se izkazali kot dobri pridelovalci vin. Ob navzočnosti cvičkove princese in kralja cvička so bile našim najboljšim pridelovalcem podeljene velike zlate in zlate medalje na sami prireditvi.

Člani društva smo se udeležili povorke na prireditvi Iz trebanjskega koša.

V smislu promocije vina cviček smo se odzvali povabilu društva vinogradnikov Raka in obiskali 5. Cvičkov večer na Raki na temo Cvičkov dvor se predstavi. Omenjeno društvo pa nam je vrnilo obisk na Štefanovo in sicer na temo spoznavanja naših vinorodnih goric in našega dela v kleteh.

Odzvali smo se tudi povabilu novoustanovljenega Vinogradniško sadjarskega turističnega društva Debeli hrib – Šentvid pri Stični.

Organizirali smo strokovni izlet na Primorsko, ki pa je bil zaradi premalo prijav žal odpovedan.

V mesecu decembru se nam je na koncertu predstavil mešani pevski zbor D.V. Trebnje. Pod vodstvom zborovodkinje g. Lebanove je zbor s svojim programom pripravil nepozabni večer, žal pa je bila udeležba samih članov društva preskromna.

Tradicionalni Valentinov pohod, katerega pot nas je letos vodila po vinski gorici Dolga njiva, Sela, Praprotnic do Stare gore, smo kljub snežnim razmeram dobro izpeljali. Pohoda se je udeležilo preko 250 pohodnikov.

Da bi vinogradnike izobraževali oz. seznanjali s potrebnimi posegi v vinogradih in nadalje v kleteh, je društvo organiziralo naslednja strokovna izobraževanja:

 • prikaz rezi trte v vinogradu Darka Bartolja v vinski gori Meglenik, pod vodstvom ing.Jerneja Martinčiča iz KGZ Novo mesto.
 • Prikaz zelenih del v vinogradu (prikaz je bil izveden pri Darku Zupančiču v vinski gorici Šmaver pod vodstvom g. Maljeviča iz KGZ Novo mesto.
 • Priprava na trgatev (seminar je bil izveden pri Alojzu Barbo v vinski gorici Meglenik pod vodstvom g. Baugartnerja)
 • Pokušina in vodena degustacija mladega vina (organizirana je bila v zidanici Franca Opare pod vodstvom g. Sama Hudoklina. Predstavljeno je bilo preko 50 vzorcev mladih vin, v katerih ni bilo zaznati bolezenskih znakov, kar je odraz dobrega kletarjenja)
 • Obisk kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni (število udeležencev je bilo omejeno, ker je bil organiziran skupen prevoz z udeleženci sosednjih društev)
 • Člani U.O. smo se udeležili prireditve Festival slovenskih vin in kulinarike v Ljubljani. Predstavljena so bila vina domačih in tujih kletarjev ter jedi domačih proizvajalcev.

V mesecu februarju 2010 smo opravili ocenjevanje vin članov društva. Ocenjevanje je potekalo v zidanici g. Opara. Komisija pod vodstvom g. Sama Hudoklina je ocenjevala vino cviček in ostala rdeča vina, komisija pod vodstvom g. Mojmira Wondre pa je ocenjevala modro frankinjo in vsa bela vina. Vsako komisijo so sestavljala dva zunanja člana ter pet domačih članov. Ocenjenih je bilo 227 vzorcev vin, od tega je bilo izločenih 24, kar znaša skupaj 10,6 %.

In v kaj smo investirali:

 • Za potrebe administrativnih opravil smo nabavili fotokopirni aparat
 • Za kontrolo žvepla in kislin v vinu smo nabavili reagente, ki jih imajo zadolženi posamezniki v vinskih goricah. Teh meritev se lahko poslužujejo vsi člani vinogradniškega društva (seveda pod določenimi pravili, t.j. število opravljenih meritev je omejeno)
 • Za merjenje alkohola v vinu smo nabavili alkoholne merilnike ter zadolžili posameznike za opravljanje teh meritev oz. za izposojo le-teh
 • Za prepoznavnost našega društva smo nabavili 70 oblačil – kapa, srajca in predpasnik z logotipom društva. Cena kompleta znaša 40 EUR, posamezni član društva pa ima možnost nakupa po polovični ceni, saj razliko krije društvo. Nakup je možen pri g. Balmaceda Martinu Megliču.

Naše društvo se prizadeva, da bi bilo prepoznavno tudi na sodoben način, to je preko spletne strani. Nevladne organizacije so imele možnost pridobiti nepovratna evropska sredstva, za katera se je potegovalo tudi naše društvo. Marko Kralj iz zavoda LokalPatriot Novega mesta  je izdelal spletno stran  Društva vinogradnikov Trebnje. Najdete nas lahko na: www.nevladnik.info/drustvo/dvt/

Izvedli smo investicijsko-vzdrževalna dela, in sicer:

 • Štirih promocijskih kozolčkov (panoramske table, ki jih je prenovil g. Podlogar ter leseno konstrukcijo v lastni režiji – kozolčki so na lokacijah Mercator – Center Trebnje, pri trgovini Mercator Dolenja Nemška vas, pri Podružnični osnovni šoli Dolenja Nemška vas in Zabrdju)
 • Popolna obnova preše v Rodinah (izvedli so jo vinogradniki gore Gradišče)
 • Obnova smerokazov vinskih goric od Gradišča do Aremberga

Upravni odbor Društva vinogradnikov Trebnje se je v obdobju enega leta sestal desetkrat. Seje so bile usmerjene k čim boljšemu uresničevanju planov in načrtov dela, ki so bili zastavljeni. Delo U.O. je spremljal tudi nadzorni odbor društva z udeležbo vsaj enega ali dveh članov na naših sestankih. Člani društva predvsem pa upravni odbor se moramo prizadevati za čim boljšo promocijo našega posebneža – cvička in za čim boljšo povezanost vinogradnikov tako v posameznih goricah, kot tudi širše.

Upravni odbor DV Trebnje