POSKUŠINA V STARI GORI

V nedeljo 21.novembra je bila poskušina mladega vina v Stari gori v Oparovi zidanici. Poskušino je vodil g.Samo Hudoklin,v družbi 12 . CVIČKOVE princese Martine Baškovič.

Na poskušino so člani DV Trebnje prinesli 55 vzorcev mladega vina.  Pkuševalci smo bili vsi prisotni, skupaj smo senzorično ugotavljali pitnost in eventuelne napake v mladem vinu.

Skupna ugotovitev je,   da  so  rdeča vina bistveno manj obarvana kod lanski letnik,  da je potrebno v večina vinih  izvesti kemični razkis.

Pohvalno za kletarje je, da so vina zdrava.   Zelo malo vzorcev je bilo z  H2S   ( bekserjem),dva  z rahlo Osidacijo, v enem vzorcu je bila prisotna plesen. g.Samo Hudoklin je vsem dal strokovni nasvet za nadaljno kletarjenje.