Priprava na trgatev

Zaradi zelo slabih vremenskih pogojev je  grozdje zelo slebo   (spomladanska pozeba, toča,suša)  zato bo kletazjenje zelo težavno in bo zahtevalo od kletarja veliko znanja.

Na predavanje se je udeležilo zelo veliko število vinogradnikov.

 

  .